Newsletter
strona główna Zachowek Zachowek – od kiedy odsetki?

Zachowek – od kiedy odsetki?

Prawnik
Autor: Prawnik

Moja mama zmarła w 2011 roku. Przed śmiercią darowała mi mieszkania położone w Warszawie o wartości ok. 400 000 zł. Po śmierci mamy i stwierdzeniu nabycia spadku moje rodzeństwo wezwało mnie do zapłaty zachowku. Wezwanie do zapłaty zignorowałem i czekałem na ewentualny pozew o zachowek lub przedawnienie sprawy. Obecnie otrzymałem pozew o zapłatę zachowku z Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ w którym moje rodzeństwo domaga się zapłaty zachowku od dnia doręczenia mi wezwania do zapłaty – na chwilę obecną to kilkadziesiąt tysięcy złotych. Czy ja muszę zapłacić te odsetki?

Zgodnie z art. 991 Kodeksu cywilnego zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału (zachowek).
 
Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.
 
Natomiast zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.
 
Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej niż stopa ustawowa, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy.
 
Kwestia od jakiej daty naliczać odsetki w orzecznictwie jest sporna. W Pana interesie jest aby ewentualne odsetki były naliczane dopiero od dnia wydania wyroku. W tym zakresie powinien Pan w odpowiedzi na pozew podnieść, iż roszczenie o zachowek staje się wymagalne z chwilą określenia przez sąd jego wysokości według wartości ustalonej na datę orzekania o nim i dopiero z tą datą staje się możliwe naliczanie odsetek za opóźnienie (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 listopada 1997r. I ACa 690/97 Apel. Warszawa 1998, nr 4, poz. 35).
 
Wedle jednak drugiego stanowiska roszczenie o zachowek jest roszczeniem bezterminowym i jego wymagalność należy ustalić w oparciu o regułę z art. 455 k.c. Nie jest tutaj właściwa, jako chwilą wymagalności tego roszczenia, ani data otwarcia spadku, ani też chwila ogłoszenia testamentu. Wedle tego stanowiska, odsetki ustawowe za opóźnienie należą się dopiero od daty wezwania zobowiązanego do zapłaty zachowku (patrz np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 23.03.2007 r., VI Ca 1285/06, Lex Polonica 1867204).
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


Dodaj komentarz
Opinie klientów
Bardzo dobra obsługa, wyczerpujące odpowiedzi na pytania oraz wyjaśnienia w zakresie okoliczności mających związek ze sprawą. Jeszcze raz bardz...
Bartek
Jestem bardzo zadowolona. Porada jest w pełni merytoryczna i trafiająca w istotę mojego problemu. Odpowiedzi były konkretne, rzeczowe i szybkie. T...
Teresa
Najczęściej komentowane
Zgodnie z art. 172 Kodeksu cywilnego posiadacz nieruchomości niebędący jej...