Newsletter
strona główna Dział spadku Dział spadku a zasiedzenie

Dział spadku a zasiedzenie

Prawnik
Autor: Prawnik

Na stałe mieszkam we Francji, w roku 1960 zmarła nasza mama a w roku 1970 zmarł mój Ojciec. Rodzice posiadali willę na warszawskim Mokotowie. Po 1970 roku w nieruchomości tej zamieszkiwała moja siostra. Ja nieruchomością się nie interesowałam gdyż dobrze zarabiałam za granicą. Obecnie jednak moja sytuacja się pogorszyła i postanowiłam wystąpić o dział spadku. Obecnie otrzymałam wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości. Czy faktycznie nic mi się nie należy po rodzicach? 

Zgodnie z art. 172 Kodeksu cywilnego posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie).
 
Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.
 
Zasiedzenie polega na nabyciu prawa przez nieuprawnionego posiadacza wskutek faktycznego wykonywania tego prawa w ciągu oznaczonego w ustawie czasu. Podstawową funkcją zasiedzenia jest eliminacja długotrwałej rozbieżności między faktycznym wykonywaniem uprawnień właścicielskich a formalnoprawnym stanem własności, co przyczynia się do ustabilizowania i uporządkowania stosunków społecznych pod względem prawnym (zob. J.St. Piątowski (w:) System..., s. 311 i powołaną tam literaturę).
 
Upływ terminu zasiedzenia pociąga za sobą ex lege nabycie własności nieruchomości przez jej posiadacza samoistnego. Zapadające postanowienie sądu ma tutaj charakter deklaratywny. Sąd „stwierdza" nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie.
 
Dodajmy, że nabycie własności następuje - po upływie dwudziestu lub trzydziestu lat - z końcem dnia, który swą datą odpowiada terminowi nabycia posiadania (art. 112 w zw. z art. 172 k.c.). Przy czym możliwe, iż w niniejszej sprawie w zależności od szczegółowych dat doszło do wcześniejszego zasiedzenie nieruchomości albowiem obecne terminy obowiązują od roku 1990 a wcześniej wynosiły odpowiednio lat dziesięć (zasiedzenie w dobrej wierze) oraz dwadzieścia lat (zasiedzenie w złej wierze).
 
Upływ terminu zasiedzenia prowadzi równocześnie do nabycia własności przez posiadacza samoistnego oraz do utraty tego prawa przez dotychczasowego właściciela. Nabycie własności w trybie zasiedzenia następuje jednak w sposób „pierwotny" (por. A. Kunicki, zasiedzenie w prawie polskim, Warszawa 1964, s. 67 i n.; J.St. Piątowski (w:) System..., s. 340; E. Janeczko, zasiedzenie..., s. 10; E. Skowrońska-Bocian (w:) Kodeks..., s. 440; S. Dmowski (w:) Prawo..., s. 316). Brakuje tu bowiem następstwa prawnego (sukcesji). Nabycie własności następuje niezależnie od prawa poprzedniego właściciela.
 
Reasumują w realiach niniejszej sprawy z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, iż Pani siostra przejęła własność rodzinnej nieruchomości poprzez jej zasiedzenie.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


2015-01-10 10:53
Dariusz Kostyra napisał(a):
Tak prowadzimy również sprawy o zasiedzenie w innych miastach niż Warszawa, w tym również prowadzimy takie sprawy przed Sądem Rejonowym w Olsztynie.
2015-01-02 18:55
Monika napisał(a):
Witam. Mam na imię Monika i bardzo podobny problem do opisanego w niniejszej poradzie. Czy prowadzi Pan również sprawy przed Sądem Rejonowym w Olsztynie?
Dodaj komentarz
Opinie klientów
Bardzo dobra obsługa, wyczerpujące odpowiedzi na pytania oraz wyjaśnienia w zakresie okoliczności mających związek ze sprawą. Jeszcze raz bardz...
Bartek
Jestem bardzo zadowolona. Porada jest w pełni merytoryczna i trafiająca w istotę mojego problemu. Odpowiedzi były konkretne, rzeczowe i szybkie. T...
Teresa
Najczęściej komentowane
Zgodnie z art. 172 Kodeksu cywilnego posiadacz nieruchomości niebędący jej...