Newsletter
strona główna Podatek od spadku Utrata prawa do zwolnienia z podatku od spadku

Utrata prawa do zwolnienia z podatku od spadku

Prawnik
Autor: Prawnik

W roku 2012 zmarł mój Ojciec, odziedziczyłem wtedy 4 pokojowe mieszkanie położone w Ostrołęce. W roku 2013 Sąd Rejonowy w Ostrołęce wydał postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Obecnie otrzymałem wezwanie z Urzędu Skarbowego – sprawa dotyczy nieuiszczonego podatku od spadku w kwocie kilkudziesięciu tysięcy złotych. Proszę o wyjaśnienie czego chce ode mnie Urząd Skarbowy skoro z mocy prawa jestem zwolniony z konieczności zapłaty podatku do spadku po moim Ojcu?

Art. 4a Ustawy o podatku od spadku i darowizn zwalnia od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.
 
Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia - jeśli nie ma zastosowania wyjątek z przepisu art. 4a ust. 4 Ustawy o podatku od spadków i darowizn - skutkuje utratą prawa do zwolnienia. Konsekwencją jest opodatkowanie nabycia majątku według zasad ogólnych, tj. właściwych dla I grupy podatkowej, w uwzględnieniem stawek podatków właściwych dla tej grupy nabywców  i minimum podatkowego określonego w art. 9 ust. 1 pkt 1 Ustawy o podatku od spadków i darowizn.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


Dodaj komentarz
Opinie klientów
Bardzo dobra obsługa, wyczerpujące odpowiedzi na pytania oraz wyjaśnienia w zakresie okoliczności mających związek ze sprawą. Jeszcze raz bardz...
Bartek
Jestem bardzo zadowolona. Porada jest w pełni merytoryczna i trafiająca w istotę mojego problemu. Odpowiedzi były konkretne, rzeczowe i szybkie. T...
Teresa
Najczęściej komentowane
Zgodnie z art. 172 Kodeksu cywilnego posiadacz nieruchomości niebędący jej...