Newsletter
strona główna Podatek od spadku Podatek od sprzedaży nieruchomości

Podatek od sprzedaży nieruchomości

Prawnik
Autor: Prawnik
Witam w 2009 roku dostałam działkę w spadku a w 2010 roku sprzedałam ja za cenę 40 000 zł. Od 11 lat mieszkam w Wielkiej Brytanii i nie wiedziałam ze musze się rozliczyć z urzędem skarbowym. W tej chwili mam 6 000 zł podatku w tym odsetki do zapłacenia.
 
Rozmawiałam z urzędem czy można np. odliczyć od tego spłatę rat kredytu, ponieważ mam dom za zagranica - podobno nie mam takiej możliwości.
 
Proszę o poradę czy można cos z tym zrobić może rachunki za remont domu z zagranicy przedłożyć urzędnikowi?
Podatnik, który sprzedał mieszkanie lub dom przed upływem pięciu lat od nabycia, uzyskuje przychód, który trzeba opodatkować PIT i wykazać przed urzędem skarbowym.
 
W wyniku zmian ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) do transakcji zbycia nieruchomości stosuje się trzy reżimy opodatkowania. Każdy z nich zależy od tego, kiedy daną nieruchomość nabyliśmy. Ważny jest zatem moment m.in. kupna, wybudowania, otrzymania w darowiźnie bądź spadku, a nie dzień, kiedy sprzedajemy nieruchomość.
 
W odniesieniu do nieruchomości nabytych lub wytworzonych od 1 stycznia 2009 r. zwolnienie z podatku obejmie podatników, którzy w ciągu dwóch lat od daty zbycia nieruchomości przeznaczą środki otrzymane z jej sprzedaży na własne cele mieszkaniowe i złożą w urzędzie skarbowym stosowane oświadczenie. Jest to ulga mieszkaniowa.
 
Z powyższych przepisów wynika, iż nie ma obecnie możliwości skorzystania z ulgi mieszkaniowej gdyż termin na złożenia oświadczenia upłynął. Natomiast należy rozważyć czy Pani obowiązek podatkowy w Polsce faktycznie powstał mając na uwadze przepisy Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisana w Londynie dnia 20 lipca 2006 r.
 
Zgodnie z powołaną umową za podatki od dochodu i od zysków majątkowych uważa się wszystkie podatki, które pobiera się od całego dochodu albo od części dochodu, włączając podatki od zysków z przeniesienia własności majątku ruchomego lub nieruchomego.
 
Zgodnie z artykułem 13 zyski osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, z przeniesienia własności majątku nieruchomego, o którym mowa w artykule 6 niniejszej Konwencji i położonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.
 
Użycie w umowie sformułowania „może być opodatkowany” oznacza, że dochód z majątku nieruchomego jest opodatkowany w Polsce, o ile polskie ustawy podatkowe przewidują ich opodatkowanie. Wobec tego należy stwierdzić, że w świetle powołanych wyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz polsko-brytyjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przychody ze sprzedaży nieruchomości położonej w Polsce przez osobę zamieszkałą w Wielkiej Brytanii podlegają opodatkowaniu w Polsce, według zasad wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
Niestety, więc w omawianym stanie faktycznym nie ma na chwilę obecną możliwości uniknięcia obowiązku zapłaty podatku naliczonego przez Urząd Skarbowy, ewentualnie może Pani wnioskować o rozłożenie tej należności na raty lub jej umorzenie na co organy podatkowe wyrażają zgodę jedynie w sytuacjach szczególnych.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


Dodaj komentarz
Opinie klientów
Bardzo dobra obsługa, wyczerpujące odpowiedzi na pytania oraz wyjaśnienia w zakresie okoliczności mających związek ze sprawą. Jeszcze raz bardz...
Bartek
Jestem bardzo zadowolona. Porada jest w pełni merytoryczna i trafiająca w istotę mojego problemu. Odpowiedzi były konkretne, rzeczowe i szybkie. T...
Teresa
Najczęściej komentowane
Zgodnie z art. 172 Kodeksu cywilnego posiadacz nieruchomości niebędący jej...