Newsletter
strona główna Testament Sporządzenie testamentu przez osobę chorą psychicznie

Sporządzenie testamentu przez osobę chorą psychicznie

Prawnik
Autor: Prawnik

Od kilkunastu lat leczę się w poradni psychiatrycznej. Chciałbym sporządzić w chwili obecnej testament, jednak dowiedziałem się, iż nie mogę tego zrobić. Czy tak faktycznie jest?

Zgodnie z art. 945 Kodeksu cywilnego testament jest nieważny jeżeli został sporządzony w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Nie oznacza to jednak, iż w związku z Pana chorobą automatycznie sąd stwierdzi nieważność testamentu.
 
Potraktowanie braku świadomości i swobody jako wady oświadczenia woli powoduje, że testament sporządzony przez osobę chorą psychicznie (ale nie ubezwłasnowolnioną) nie jest nieważny ex lege. Samo stwierdzenie u spadkodawcy choroby psychicznej nie powoduje automatycznie nieważności testamentu. Konieczne jest przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, czy w chwili sporządzania testamentu spadkodawca działał z rozeznaniem (por. postanowienie SN z 30 kwietnia 1976 r., III CRN 25/76, LexPolonica nr 311904, OSPiKA 1977, nr 4, poz. 78).
 
W wypadku powstania wątpliwości, czy testament sporządzony został świadomie i swobodnie, sąd z reguły zmuszony będzie do powołania biegłego. Ocena bowiem stanu umysłu spadkodawcy w chwili sporządzania testamentu wymaga wiedzy specjalistycznej, zwłaszcza że chodzi o zbadanie stanu umysłu osoby nieżyjącej.
 
Reasumując nie ma przeszkód aby sporządził Pan testament w chwili gdy stan psychiczny pozwala Pana na swobodne i świadome powzięcie decyzji w tym zakresie.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


Dodaj komentarz
Opinie klientów
Bardzo dobra obsługa, wyczerpujące odpowiedzi na pytania oraz wyjaśnienia w zakresie okoliczności mających związek ze sprawą. Jeszcze raz bardz...
Bartek
Jestem bardzo zadowolona. Porada jest w pełni merytoryczna i trafiająca w istotę mojego problemu. Odpowiedzi były konkretne, rzeczowe i szybkie. T...
Teresa
Najczęściej komentowane
Zgodnie z art. 172 Kodeksu cywilnego posiadacz nieruchomości niebędący jej...