Newsletter
strona główna Dział spadku Rozliczenie darowizny przy podziale spadku

Rozliczenie darowizny przy podziale spadku

Prawnik
Autor: Prawnik

Zapadł prawomocny wyrok o podziale spadku dla żony i trójki dzieci w wymiarze po 25% dla każdego spadkobiercy. Czy jest możliwa zmiana prawomocnego wyroku, ponieważ okazało się ze jedno z rodzeństwa otrzymało wcześniej działkę od mamy i chce zrezygnować ze swojej części majątku po tacie?

Z Pani pytania wynika, iż na chwilę obecną zostało wydane postanowienie w sprawie stwierdzenia nabycia spadku. W postępowaniu tym Sąd nie dokonuje fizycznego podziału spadku, lecz jedynie, kto i w jakim udziale został do spadku powołany. Nie ma podstaw prawnych, aby przedmiotowe postanowienie na podstawie powołanych przez Panią okoliczności zmienić.
 
Natomiast kolejnym krokiem jest dokonanie działu spadku. dział spadku tj. fizyczne podzielenie majątku może być dokonany na zgodny wniosek stron w sądzie jak również u notariusza. W tym postępowaniu można ustalić, iż z racji otrzymanej darowizny jednej z osób nie przypada udział w pozostałym spadku.
 
Zgodnie z art. 1039 Kodeksu cywilnego, jeżeli w razie dziedziczenia ustawowego dział spadku następuje między zstępnymi albo między zstępnymi i małżonkiem, spadkobiercy ci są wzajemnie zobowiązani do zaliczenia na schedę spadkową otrzymanych od spadkodawcy darowizn oraz zapisów windykacyjnych, chyba, że z oświadczenia spadkodawcy lub z okoliczności wynika, że darowizna lub zapis windykacyjny zostały dokonane ze zwolnieniem od obowiązku zaliczenia. W omawianej sprawie natomiast w przypadku sporu na tym tle darowizna nie byłaby brana pod uwagę, jako nie dokonana przez spadkodawcę.
 
Z obowiązku zaliczenia na schedę spadkową zwolnione są drobne darowizny zwyczajowo w danych stosunkach przyjęte (art. 1039 § 3 Kodeksu cywilnego). Ustawa nie określa pojęcia darowizny drobnej, zwyczajowo przyjętej, ustalenia w tym zakresie muszą być czynione indywidualnie, stosownie do okoliczności danego przypadku. Kryterium pomocnym może być w szczególności stan majątkowy stron umowy darowizny.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


Dodaj komentarz
Opinie klientów
Bardzo dobra obsługa, wyczerpujące odpowiedzi na pytania oraz wyjaśnienia w zakresie okoliczności mających związek ze sprawą. Jeszcze raz bardz...
Bartek
Jestem bardzo zadowolona. Porada jest w pełni merytoryczna i trafiająca w istotę mojego problemu. Odpowiedzi były konkretne, rzeczowe i szybkie. T...
Teresa
Najczęściej komentowane
Zgodnie z art. 172 Kodeksu cywilnego posiadacz nieruchomości niebędący jej...