Newsletter
strona główna Spadek Spadek po rodzicach

Spadek po rodzicach

Prawnik
Autor: Prawnik

Moje pytanie dotyczy spadku po rodzicach - mieszkania. Tata zmarł 10 lat temu, a mama 6 lat temu. Jest nas troje rodzeństwa. Swoją część mama zapisała w testamencie jednej z wnuczek i ta mieszka w tej chwili w owym mieszkaniu z rodziną. Do tej pory nie przeprowadzono oficjalnego postępowania spadkowego. Ja z jednym z braci chcemy ubiegać się o spłacenie należnego nam części spadku po tacie. Jak się do tego zabrać?

W pierwszej kolejności należy rozpocząć od złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po Pani tacie oraz mamie. Zgodnie z art. 646 Kodeksu postępowania cywilnego Sąd spadku wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po przeprowadzeniu rozprawy, na którą wzywa wnioskodawcę oraz osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi.
 
Wyznaczając rozprawę, sąd wzywa - oprócz wnioskodawcy wszystkie osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi; istnienie spadkobierców testamentowych - innych niż ustawowi - nie wyłącza uczestnictwa spadkobierców ustawowych, nawet gdyby ważność testamentu nie była kwestionowana. W postępowaniu powinny brać także udział wszystkie osoby, na które przeszły prawa spadkobierców (por. orz. SN z 2 października 1948 r., Lu.C. 498/48, PiP 1949, nr 9-10, s. 166 z glosą W. Warmana).
 
Kolejnym krokiem w sprawie jest złożenie wniosku do Sądu o dokonanie działku spadku. We wniosku należy wskazać wartość spadku oraz wnieść o zasądzenie stosownych spłat ze strony Wnuczki na Państwa rzecz.
 
We wniosku o dział spadku należy powołać również postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia oraz spis inwentarza, jak również podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone i gdzie się znajdują. Jeżeli spis inwentarza nie został sporządzony, należy we wniosku wskazać majątek, który ma być przedmiotem działu.
 
W wypadku, gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, należy przedstawić dowody stwierdzające, że nieruchomość stanowiła własność spadkodawcy.
 
Jeżeli stwierdzenie nabycia spadku jeszcze nie nastąpiło i nie został sporządzony zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydaje sąd w toku postępowania działowego. Oznacza to, iż istnieje możliwość złożenie wniosku o dział spadku bez wcześniejszego przeprowadzania postępowania w sprawie nabycia spadku.
 
Zgodnie ze stanowiskiem praktyki w sprawie o dział spadku jego skład powinien być ustalony przez sąd na podstawie dowodów aktualnych w chwili dokonywania podziału (por. postanowienie SN z dnia 16 marca 1994 r., II CRN 31/94, Wokanda 1994, nr 9, s. 9), stąd też w razie zmiany, po sporządzeniu przez biegłego opinii, a przed zamknięciem rozprawy, wartości wszystkich lub niektórych składników spadku sąd zobowiązany jest do przeprowadzenia dowodu z opinii uzupełniającej (art. 286 w zw. z art. 13 § 2). Co do zasady podstawę ustalenia składu spadku stanowi spis inwentarza (jeżeli był sporządzony), co nie wyłącza dokonania odmiennych ustaleń stosownie do wyników postępowania działowego.
 
Nadmieniam, iż w przypadku dojścia do porozumienia co do sposobu podziału i wartości spłat istnieje możliwość dokonania wszystkich czynności u Notariusza co z pewnością zaoszczędzi Państwu wiele cennego czasu.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


Dodaj komentarz
Opinie klientów
Bardzo dobra obsługa, wyczerpujące odpowiedzi na pytania oraz wyjaśnienia w zakresie okoliczności mających związek ze sprawą. Jeszcze raz bardz...
Bartek
Jestem bardzo zadowolona. Porada jest w pełni merytoryczna i trafiająca w istotę mojego problemu. Odpowiedzi były konkretne, rzeczowe i szybkie. T...
Teresa
Najczęściej komentowane
Zgodnie z art. 172 Kodeksu cywilnego posiadacz nieruchomości niebędący jej...