Newsletter
strona główna Spadek Dziedziczenie po bezdzietnym małżeństwie

Dziedziczenie po bezdzietnym małżeństwie

Michał Gruchacz
Autor: Michał Gruchacz
Magister prawa
Aplikant radcowski

Bezdzietne małżeństwo posiada mieszkanie spółdzielcze własnościowe . Małżonek  jest samoistnym właściciele działki - spadek po rodzicach. Umierając postanowił w pozostawionym testamencie cały spadek przekazać żonie. Rodzice spadkodawcy nie żyją. Nie żyje również jego jedyny brat ale żyją jego dzieci. Czy w tej sytuacji jedynym spadkobiercą wspólnego mieszkania jest tylko  żona zmarłego czy też jego bratankowie nie wymienieni w testamencie. Jeśli tak to czy mogą wystąpić o zachowek?

Zgodnie z treścią art. 926 § 1 kodeksu cywilnego powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Należy jednak zaznaczyć, że dziedziczenie testamentowe ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym. Oznacza to, że w przypadku gdy spadkodawca pozostawia po sobie testament, to wyłączenie ten dokument wskazuje kto jest po nim spadkobiercą.
 
Z przedstawionego przez Pana opisu sprawy wynika, że spadkodawca pozostawił testament, w którym jako jedynego spadkobiercę powołanego do całości spadku wskazał swoją żonę. Oznacza to, że w tej sytuacji jedynym spadkobiercą po osobie spadkodawcy jest jego żona.
 
Odnoszą się natomiast do kwestii zachowku należy stwierdzić, że zgodnie z treścią art. 991 kodeksu cywilnego osobami uprawnionymi do zachowku są zstępni (dzieci, wnuki itd.), małżonek oraz rodzice (jeżeli spadkodawca, w chwili śmierci nie miał zstępnych). Katalog osób uprawnionych do dochodzenia zachowku jest zamknięty, co oznacza, że nikt z poza tego kręgu osób np. bratanek nie jest do niego uprawniony. Instytucja zachowku została bowiem wprowadzona przez ustawodawcę do polskiego prawa, aby zabezpieczyć byt najbliższych osób dla spadkodawcy przed pozbawieniem ich przez samego spadkodawcę (w wyniku sporządzenia testamentu) środków do normalnego życia.
 
Dodatkowo należy wskazać, że spośród osób wskazanych w art. 991 kodeksu cywilnego, roszczenie o zachowek przysługuje tylko tym, którzy w konkretnym stanie faktycznym odziedziczyliby spadek z mocy ustawy.
 
Podsumowując należy stwierdzić, że w przedstawionym przez Pana stanie sprawy, bratankowie spadkodawcy nie są ani jego spadkobiercami ani osobami uprawnionymi do zachowku.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


Dodaj komentarz
Opinie klientów
Bardzo dobra obsługa, wyczerpujące odpowiedzi na pytania oraz wyjaśnienia w zakresie okoliczności mających związek ze sprawą. Jeszcze raz bardz...
Bartek
Jestem bardzo zadowolona. Porada jest w pełni merytoryczna i trafiająca w istotę mojego problemu. Odpowiedzi były konkretne, rzeczowe i szybkie. T...
Teresa
Najczęściej komentowane
Zgodnie z art. 172 Kodeksu cywilnego posiadacz nieruchomości niebędący jej...